Dismiss Notice
Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện khả năng bản thân của bạn, GameBot nghĩ Khách có thể quản lý box của diễn đàn đấy, mạnh dạn lên xem nào :) Click ngay để tìm hiểu!

Hack tài nguyên thịt gỗ vàng trong đế chế AOE

Daily VIP Socks 5 Servers (200) Free

Thảo luận trong 'Proxy Socks' bắt đầu bởi hacobi1102, 8/3/17.

Daily VIP Socks 5 Servers (200) Free 5 5 1votes
5/5, 1 phiếu

 1. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 162.252.203.170:11809 | 0.233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.96.62.197:52224 | 0.246 | Huntsville | AL | 35802 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 98.207.137.184:34096 | 0.208 | Brentwood | CA | 94513 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.235.123:42404 | 0.918 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.214.223.39:37632 | 0.314 | Athens | AL | 35611 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.33.212.115:52429 | 0.349 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.237.186:31208 | 0.215 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:40230 | 0.32 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.35.20.7:35072 | 0.296 | Millersville | MD | 21108 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 68.47.134.71:44079 | 0.229 | Little Rock | AR | 72211 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.19.217.243:8704 | 0.233 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:56794 | 0.333 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.154.18:10981 | 0.282 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 75.97.107.190:25326 | 0.242 | Lehighton | PA | 18235 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:7273 | 0.321 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.215.85:64026 | 0.306 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.262 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 170.72.49.240:62975 | 0.216 | Richmond | VA | 23261 | US | at vn5socks.net
   
 2. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 24.214.223.39:11496 | 0.26 | Athens | AL | 35611 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.118.1.57:53504 | 0.232 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.33.18.235:16330 | 0.219 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 63.142.218.80:35737 | 0.194 | Wenatchee | WA | 98801 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.288 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 155.94.222.71:17689 | 0.319 | Malvern | PA | 19355 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 170.72.49.240:62975 | 0.269 | Richmond | VA | 23261 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.342 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.215.85:64026 | 0.358 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.267 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.72.210.116:64635 | 0.198 | American Fork | UT | 84003 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 204.116.175.79:36873 | 0.296 | Swansea | SC | 29160 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.80.130:58839 | 0.266 | Minneapolis | MN | 55406 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:32279 | 0.249 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.156.8.185:9216 | 0.17 | Bouse | AZ | 85325 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.223.161.161:11776 | 0.231 | Cordova | AK | 99574 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.35.139.22:41728 | 0.222 | Maumelle | AR | 72113 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.107.128.125:57622 | 0.358 | Newark | NJ | Unknown | US | at vn5socks.net
   
 3. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.27 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:57790 | 0.329 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.208.192.251:32793 | 0.357 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:58127 | 0.328 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.1.251:16659 | 0.345 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 201.81.69.71:32548 | 0.351 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.155.181:11074 | 0.9 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.210.192.108:32908 | 0.382 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.69.159:64351 | 0.343 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 187.37.34.190:27305 | 0.354 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.216.237.193:21251 | 0.381 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 189.100.36.135:27345 | 0.348 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 189.60.36.252:27378 | 0.351 | Rio De Janeiro | 21 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 186.221.101.145:11390 | 0.363 | Rio De Janeiro | 21 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.447 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 189.120.251.193:46475 | 0.52 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 186.222.34.156:27504 | 0.497 | Florian�polis | 26 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 155.94.222.71:17689 | 0.332 | Malvern | PA | 19355 | US | at vn5socks.net
   
 4. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.261 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.1.251:16659 | 0.345 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.215.85:64026 | 0.26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 155.94.222.71:17689 | 0.294 | Malvern | PA | 19355 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.210.192.108:32908 | 0.388 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 201.81.69.71:32548 | 0.348 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.261 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.208.192.251:32793 | 0.392 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.80.130:58839 | 0.257 | Minneapolis | MN | 55406 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 204.116.175.79:36873 | 0.221 | Swansea | SC | 29160 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 187.37.34.190:27305 | 0.346 | S�o Paulo | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.148.110.90:15000 | 0.186 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.90.92.92:8090 | 0.162 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 206.255.137.158:10534 | 0.23 | Pine Bluff | AR | 71603 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 73.125.77.28:27174 | 0.313 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 73.216.73.241:28270 | 0.316 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 73.133.43.249:13131 | 0.278 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.63.116.39:10082 | 0.337 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
   
 5. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 97.74.230.115:23961 | 0.274 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.96.62.31:4096 | 0.232 | Huntsville | AL | 35803 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.191.9.122:27189 | 0.212 | Scranton | PA | 18501 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.25 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.207.227.152:43351 | 0.264 | Atlanta | GA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.80.130:58839 | 0.26 | Minneapolis | MN | 55406 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.35.139.22:15616 | 0.218 | Maumelle | AR | 72113 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 72.47.93.80:2816 | 0.241 | Shelburn | IN | 47879 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 75.110.74.119:28510 | 0.301 | Greenville | NC | 27858 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 104.200.224.54:26337 | 0.199 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.56.105.226:16541 | 0.232 | Williamson | GA | 30292 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 69.163.165.192:34241 | 0.172 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 69.89.101.16:23296 | 0.258 | Lansing | MI | 48915 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.93.182.136:36849 | 0.293 | Hesperia | CA | 92345 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.33.212.123:59827 | 0.233 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.16.169.37:18050 | 0.247 | Myrtle Beach | SC | 29577 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 104.151.241.222:16134 | 0.223 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.8.218.211:36608 | 0.328 | Greensburg | IN | 47240 | US | at vn5socks.net
   
 6. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 70.170.67.140:27489 | 0.233 | Las Vegas | NV | 89122 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 73.245.12.41:11163 | 0.284 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.19.217.243:42752 | 0.22 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.147.234.37:6400 | 0.202 | Wamego | KS | 66547 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 98.165.174.244:41494 | 0.187 | Surprise | AZ | 85378 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.219.154:63189 | 0.284 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 184.74.236.26:12692 | 0.276 | New Windsor | NY | 12553 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.211.155.103:46835 | 0.265 | Hopewell | VA | 23860 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 72.47.93.80:16128 | 0.266 | Shelburn | IN | 47879 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.82.151:3027 | 0.458 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.170.136.170:42311 | 0.247 | Portland | OR | 97219 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.214.52.144:16897 | 0.243 | Montgomery | AL | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.107.128.125:57622 | 0.291 | Newark | NJ | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 104.151.241.57:27845 | 0.233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.123.22.75:58624 | 0.261 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 70.187.169.176:33100 | 0.157 | Irvine | CA | 92612 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.205.191.44:8080 | 0.251 | Los Angeles | CA | 90066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.33.18.235:16330 | 0.219 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
   
 7. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 107.170.207.163:9050 | 0.162 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.156.8.185:27136 | 0.179 | Bouse | AZ | 85325 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.195.17.110:9472 | 0.242 | Arcata | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.236.125.58:53760 | 0.252 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.118.1.57:12800 | 0.234 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.26 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.252 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:23961 | 0.285 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.191.9.122:27189 | 0.216 | Scranton | PA | 18501 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.235.248:27290 | 0.256 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.282 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:26457 | 0.303 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:35361 | 0.305 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:55989 | 0.296 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:31846 | 0.298 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:15625 | 0.307 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:5133 | 0.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
   
 8. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 74.208.72.37:5358 | 0.225 | Wayne | PA | 19087 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.148.133:17173 | 0.223 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.268 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:55077 | 0.265 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.152.243:16545 | 0.225 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.238.118:28436 | 0.224 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.147.18:14720 | 0.225 | Rock Hill | SC | 29732 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:51116 | 0.271 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:14785 | 0.26 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.147 | Wilmington | DE | 19880 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.236.125.58:22016 | 0.247 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.148.110.90:25351 | 0.196 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:60995 | 0.289 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:10919 | 0.268 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.105:58529 | 0.431 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.235.97:27139 | 0.64 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:15957 | 0.271 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.186.57.244:20233 | 0.249 | Fairfield | CT | 06824 | US | at vn5socks.net
   
 9. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 69.89.101.16:54016 | 0.269 | Lansing | MI | 48915 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 104.156.245.57:10024 | 0.237 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.169 | Wilmington | DE | 19880 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:60239 | 0.181 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 104.156.245.57:10018 | 0.224 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:22553 | 0.178 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.237.186:41704 | 0.341 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.208.72.37:5358 | 0.196 | Wayne | PA | 19087 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:55077 | 0.267 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:43935 | 0.26 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:51116 | 0.266 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:14785 | 0.271 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.156.8.185:63488 | 0.181 | Bouse | AZ | 85325 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.236.125.58:27392 | 0.239 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.33.210.201:59288 | 0.225 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.214.223.39:57856 | 0.246 | Athens | AL | 35611 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 8.17.127.71:58112 | 0.242 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:60995 | 0.262 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
   
 10. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 50.63.167.105:45763 | 0.261 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.129.209:49465 | 0.344 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.90.92.92:8090 | 0.138 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 75.97.154.113:48213 | 0.244 | Kingston | PA | 18704 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.257 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 65.35.38.244:32578 | 0.254 | Spring Hill | FL | 34608 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.191.9.122:27189 | 0.214 | Scranton | PA | 18501 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 110.45.247.229:1080 | 0.164 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 42.112.20.116:7200 | 0.161 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:31929 | 0.312 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.4.201.158:10200 | 0.394 | Troy | MI | 48083 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 187.21.194.35:35332 | 0.416 | Santos | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.63.116.39:10082 | 0.309 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.148.110.90:25351 | 0.224 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.265 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:17950 | 0.283 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
  LIVE ~ 178.252.148.96:18651 | 0.406 | Unknown | Unknown | Unknown | Iran, Islamic Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.82.151:45763 | 0.252 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
   
 11. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 50.4.201.158:10200 | 0.237 | Troy | MI | 48083 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 124.12.210.128:8081 | 0.246 | Taipei | 03 | Unknown | Taiwan | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:47363 | 0.233 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.205.191.44:8084 | 0.242 | Los Angeles | CA | 90066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:31929 | 0.294 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
  LIVE ~ 110.45.247.229:1080 | 0.193 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:17950 | 0.286 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
  LIVE ~ 187.21.194.35:35332 | 0.405 | Santos | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.129.209:49465 | 0.408 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 107.170.207.163:9050 | 0.153 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 188.187.190.59:8888 | 0.344 | Yoshkar-ola | 45 | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 177.83.213.172:38861 | 0.353 | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.104:2276 | 0.423 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.208.72.37:5358 | 0.254 | Wayne | PA | 19087 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:60239 | 0.166 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.82.151:45763 | 0.438 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:22553 | 0.18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.105:45763 | 0.43 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
   
 12. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 206.248.236.72:51456 | 0.244 | Roanoke | VA | 24019 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.236.176.113:41767 | 0.227 | San Jose | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.96.62.197:62208 | 0.242 | Huntsville | AL | 35802 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 206.255.137.158:10534 | 0.228 | Pine Bluff | AR | 71603 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 208.97.177.182:1874 | 0.229 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.214.155.73:63232 | 0.246 | Camilla | GA | 31730 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.123.23.40:19200 | 0.226 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.223.161.161:43264 | 0.232 | Cordova | AK | 99574 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.19.217.243:22016 | 0.24 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 209.252.175.179:56576 | 0.21 | Cedar Rapids | IA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:56639 | 0.319 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.212.235.171:31232 | 0.23 | Thomasville | GA | 31792 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.35.139.22:35072 | 0.211 | Maumelle | AR | 72113 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.237.186:27904 | 0.222 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 94.242.224.229:19677 | 0.293 | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.118.1.57:1536 | 0.246 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.245.239.23:63259 | 0.309 | Atlanta | GA | 30328 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 69.166.175.142:31720 | 0.228 | Clarksville | TN | 37040 | US | at vn5socks.net
   
 13. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 66.223.161.161:41448 | 0.237 | Cordova | AK | 99574 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.147.240:17173 | 0.239 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 139.162.75.171:34042 | 0.114 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.95.221.109:7153 | 0.24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 70.92.160.48:23035 | 0.226 | Racine | WI | 53402 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.264 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 179.218.129.209:49465 | 0.382 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.4.201.158:10200 | 0.241 | Troy | MI | 48083 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.152 | Wilmington | DE | 19880 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:60239 | 0.175 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:47363 | 0.249 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.148.133:17173 | 0.22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:22553 | 0.184 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 64.191.9.122:27189 | 0.238 | Scranton | PA | 18501 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 110.45.247.229:1080 | 0.214 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 107.170.207.163:9050 | 0.153 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:17950 | 0.292 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
  LIVE ~ 187.21.194.35:35332 | 0.408 | Santos | 27 | Unknown | Brazil | at vn5socks.net
   
 14. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 47.148.110.90:23244 | 0.267 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 139.162.75.171:53100 | 0.114 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.214.155.73:48896 | 0.221 | Camilla | GA | 31730 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.195.17.110:4096 | 0.216 | Arcata | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.148.27:17173 | 0.299 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.239.14:20148 | 0.219 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.147.240:17173 | 0.238 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.155.75:15089 | 0.216 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.232.37:18847 | 0.254 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.232.2:18872 | 0.241 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.14.210:44904 | 0.223 | Rock Hill | SC | 29732 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.235.123:19137 | 0.767 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.235.97:19163 | 0.216 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.16.73:45555 | 0.218 | Rock Hill | SC | 29732 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.238.116:20430 | 0.863 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.153.114:14536 | 0.222 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.147.18:12968 | 0.268 | Rock Hill | SC | 29732 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.146.100:13278 | 0.269 | Charlotte | NC | 28208 | US | at vn5socks.net
   
 15. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 65.35.38.244:48209 | 0.257 | Spring Hill | FL | 34608 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.237.186:32256 | 0.213 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.19.217.243:54272 | 0.219 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.256 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.123.22.75:3840 | 0.227 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.147.240:17173 | 0.235 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.47.216.113:38144 | 0.23 | Dothan | AL | 36305 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 115.113.76.15:8975 | 0.25 | Hyderabad | 02 | Unknown | India | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.147.234.37:47872 | 0.223 | Wamego | KS | 66547 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.95.221.109:7153 | 0.27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:60239 | 0.211 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.33.18.235:16330 | 0.27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.90.92.92:8090 | 0.137 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:22553 | 0.174 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:47363 | 0.233 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 42.112.20.116:7200 | 0.157 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam | at vn5socks.net
  LIVE ~ 212.71.250.78:31929 | 0.297 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
   
 16. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 97.74.230.115:14785 | 0.262 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.147.234.37:8960 | 0.216 | Wamego | KS | 66547 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:10919 | 0.266 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.82.151:45763 | 0.458 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:60995 | 0.291 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:15957 | 0.26 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.273 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:38495 | 0.174 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:35041 | 0.166 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.107.128.125:57622 | 0.289 | Newark | NJ | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:22553 | 0.182 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:27425 | 0.335 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.80.130:58839 | 0.397 | Minneapolis | MN | 55406 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.219.154:63189 | 0.268 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 65.35.38.244:48209 | 0.258 | Spring Hill | FL | 34608 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:23961 | 0.275 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 155.94.222.71:17689 | 0.304 | Malvern | PA | 19355 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.148.27:17173 | 0.25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
   
 17. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 45.33.18.235:16330 | 0.214 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.203.236.145:1792 | 0.249 | Dothan | AL | 36303 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.237.186:47360 | 0.217 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.188.87.59:11393 | 0.307 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.153.114:25206 | 0.237 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.232.37:14897 | 0.228 | Clover | SC | 29710 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.148.110.90:32465 | 0.266 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.16.198:60354 | 0.223 | Rock Hill | SC | 29730 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.16.73:60237 | 0.764 | Rock Hill | SC | 29732 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 209.252.175.179:54784 | 0.243 | Cedar Rapids | IA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 67.197.153.207:25291 | 0.221 | Lancaster | SC | 29720 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.219.154:63189 | 0.27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.241.147.240:17173 | 0.234 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.6.177.63:44092 | 0.265 | Highland Lakes | NJ | 07422 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 165.227.101.38:17173 | 0.239 | Santa Cruz | CA | 95060 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:55640 | 0.339 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.245.239.23:14921 | 0.295 | Atlanta | GA | 30328 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 132.148.82.151:50226 | 0.442 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
   
 18. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 66.33.210.198:28411 | 0.214 | Brea | CA | 92821 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.219.56.28:33115 | 0.222 | Alexandria | LA | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 136.24.133.49:33325 | 0.16 | Dearborn | MI | 48121 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 8.17.127.71:33792 | 0.236 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.236.125.58:23808 | 0.238 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.104:50226 | 0.46 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:23961 | 0.295 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 71.93.182.136:55707 | 0.193 | Hesperia | CA | 92345 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:19870 | 0.242 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 165.227.79.73:9050 | 0.225 | Santa Cruz | CA | 95060 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 24.143.225.232:57088 | 0.219 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:55835 | 0.331 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
  LIVE ~ 66.203.236.145:61184 | 0.239 | Dothan | AL | 36303 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.123.21.22:29440 | 0.253 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 216.147.234.37:4096 | 0.221 | Wamego | KS | 66547 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 173.214.155.73:41704 | 0.243 | Camilla | GA | 31730 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.278 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 5.101.64.68:55750 | 0.348 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
   
 19. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 50.63.167.104:50226 | 0.439 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:10919 | 0.275 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:23961 | 0.272 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.104:2276 | 0.439 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 74.123.23.40:37120 | 0.22 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.90.92.92:8090 | 0.14 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 23.29.37.106:19870 | 0.242 | Lenexa | KS | 66215 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 165.227.79.73:9050 | 0.231 | Santa Cruz | CA | 95060 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 192.145.245.106:35840 | 0.205 | Unknown | Unknown | Unknown | Europe | at vn5socks.net
  LIVE ~ 108.185.123.199:27683 | 0.185 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.220.168:61927 | 0.274 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 8.34.74.103:11266 | 0.28 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:15957 | 0.265 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 50.63.167.105:50226 | 0.435 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 45.79.219.154:63189 | 0.278 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.107.128.125:57622 | 0.291 | Newark | NJ | Unknown | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 155.94.222.71:17689 | 0.287 | Malvern | PA | 19355 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 162.144.221.185:27425 | 0.166 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
   
 20. vn5socks

  vn5socks Thượng đế II Vip Member

  LIVE ~ 65.35.38.244:50076 | 0.255 | Spring Hill | FL | 34608 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 139.162.75.171:53673 | 0.114 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
  LIVE ~ 117.135.132.107:3000 | 0.179 | Beijing | 22 | Unknown | China | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.115:55077 | 0.288 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 97.74.230.104:26653 | 0.269 | Scottsdale | AZ | 85260 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 47.148.110.90:27702 | 0.266 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
  LIVE ~ 83.213.88.129:60069 | 0.326 | Bilbao | 59 | Unknown | Spain | at vn5socks.net
  LIVE ~ 123.57.254.211:40860 | 0.232 | Beijing | 22 | Unknown | China | at vn5socks.net
  LIVE ~ 165.227.7.159:9000 | 0.154 | Santa Cruz | CA | 95060 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 174.138.21.73:1999 | 0.1 | Los Angeles | CA | 90017 | US | at vn5socks.net
  LIVE ~ 139.59.249.244:1083 | 0.1 | Unknown | Unknown | Unknown | Australia | at vn5socks.net
  LIVE ~ 139.255.55.146:33555 | 0.144 | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | at vn5socks.net
  LIVE ~ 14.207.32.83:33115 | 0.187 | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand | at vn5socks.net
  LIVE ~ 110.78.137.233:33115 | 0.131 | Bangkok | 40 | Unknown | Thailand | at vn5socks.net
  LIVE ~ 138.122.2.7:33115 | 0.374 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
  LIVE ~ 112.187.188.3:41727 | 0.176 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 109.185.139.177:33012 | 0.357 | Chisinau | 57 | Unknown | Moldova, Republic of | at vn5socks.net
  LIVE ~ 163.53.75.81:33115 | 0.428 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
   

Chia sẻ trang này