Dismiss Notice
Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện khả năng bản thân của bạn, GameBot nghĩ Khách có thể quản lý box của diễn đàn đấy, mạnh dạn lên xem nào :) Click ngay để tìm hiểu!

Hack tài nguyên thịt gỗ vàng trong đế chế AOE

Necrobot2 Auto Bot Pokémon Go Latest

Necrobot2 now supports Pokémon Go 0.55.0 API using public hashing server from PogoDev

 1. hacobi1102
  Necrobot2 itself is free but now you will need to purchase an API key to run the bot.
  See API Hashing Service by PokeFarmer for pricing for API keys.

  [​IMG]

  Screenshots
  • Gui App
  [​IMG] [​IMG]

  • Console App
  [​IMG]

  http://necrobot2.com to find some tips for setup and running.

  Credits

  Using this project for anything other than education, testing or research is not advised.
  This is not a public release, just a project with releases for code testers for education and research on any privacy issues for the end user.